Totale Gewicht:Aantal duiken%
5: 1 1%
10: 5 7%
15: 6 9%
20: 46 69%
25: 9 13%
Weight Buckets