Edwin

Edwin
Schroef van de Heian Maru

Schroef van de Heian Maru
Koraal op de Heian Maru

Koraal op de Heian Maru
Torpedo in het ruim van de Heian Maru

Torpedo in het ruim van de Heian Maru
Maarten filmt de Heian Maru

Maarten filmt de Heian Maru
Ankerketting van de Heian Maru

Ankerketting van de Heian Maru
Ankerketting van de Heian Maru

Ankerketting van de Heian Maru
Boei bij de Heian Maru

Boei bij de Heian Maru
Bert Jansen

Bert Jansen
Duikgids Gerard Moussard

Duikgids Gerard Moussard
Marcel fotografeert de Heian Maru

Marcel fotografeert de Heian Maru
Koraal op de Heian Maru

Koraal op de Heian Maru